3D skenování

V polovině roku 2008 jsme pro měření kabin, začali využívat mobilní optický skener. Tímto skenerem nasnímáme libovolný 3D objekt, který poté zpracováváme v počítači pomocí konstrukčních programů. Jeho možnosti můžete využít i Vy. V případě zájmu nás můžete kontaktovat.

Popis skeneru

HandyScan je ruční laserový skener, který umožnuje vzájemný pohyb skeneru a tělesa během snímání. HandyScan 3D identifikuje poziční značky na tělese nebo podložce a pomocí dvou kamer snímá laserový kríž na tělese. Na počítači se v reálném čase zobrazuje obraz snímání, těleso a laserový kríž a automaticky se generuje polygonová síť.

Díky této technologii snímání a vyhodnocování dat lze velice jednoduše snímat i tvarově složité modely. Poziční značky umožnují automaticky určovat vzájemnou polohu skeneru a snímaného tělesa. Výsledná síť se automaticky přepočítává na základě všech nasnímaných dat podle zvoleného rozlišení. Systém zaznamenává všechny snímky a díky tomu je možné data neustále zpřesňovat a upravovat. Okamžité zobrazení výsledku snímání urychluje vyhledání míst, která nebyla nasnímána, nebo vyžadují detailnější snímání.

Ukázky

Připravujeme

Video